HOME
ROOM
RATES & OFFERS
FACILITIES
LOCATION
PHOTO GALLERY
CONTACT US
nearby attraction
        


เดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ 
เป็นศูนย์การค้าครบวงจร
ขนาดใหญ่ในย่านบางกะปิ โดยมีสวนน้ำ-สวนสนุก
ที่เรียกว่า“FANTASIA LAGOON” ขนาดมหึมา
และ THE MALL CONVENTION CENTER
ซึ่งเป็น MULTIPURPOSE HALL หรือ ห้องอเนก
ประสงค์ขนาดใหญ่ เพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยี
ทันสมัย และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
เหมาะสำหรับ การเปิดงานแสดงใหญ่ๆ
คอนเสิร์ตระดับนานาชาติ
ห้างสรรพสินค้า Tesco Lotus เป็นกลุ่มไฮเปอร์
มาร์เก็ตขนาดใหญ่ของเมืองไทย จำหน่ายสินค้า
มากมายหลากหลายชนิด บนนถนนลาดพร้าว
มีพิ้นที่ขายมากที่สุด เป็นศูนย์รวมของการจับจ่าย
ใช้สอย การเดินทางสะดวก ภายในยังมี เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ สุดยอดโรงภาพยนตร์ ดิจิตอล สมบูรณ์
แบบ มาตรฐานระดับ World Class พร้อมระบบ
Digital 3D สามมิติ ภาพและเสียงคมชัด สมจริง
ทะลุจอ พร้อมบริการอื่นๆ อีกมากมายทั้ง
อาหารว่าง, เครื่องดื่ม จุดนั่งพักที่มีกระจาย
อยู่ทั่วบริเวณของโรงหนัง ร้านค้าและร้านอาหาร
แบรนด์ดังๆ มากมายในบริเวณโรงหนังให้คุณ
ได้เลือกกินเลือกช็อป ก่อนหรือหลังดูหนังเสร็จ
พร้อมให้คุณเต็มอิ่มกับทุกๆ ไลฟ์ สไตล์ ที่นี่ที่เดียว
 
แม็คโคร สาขาลาดพร้าว
3498 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
โทร. : 0-2375-2781-8  แฟกซ์. : 0-2395-9162 
ศูนย์ค้าส่ง ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดหาสินค้า
และพัฒนาบริการเพื่อร้านค้าปลีก โชห่วย
ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร จัดเลี้ยง ธุรกิจบริการ
และสำนักงาน เพื่อให้มีสินค้าดี ราคาถูก
และตรงกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง
 ตั้งอยู่บนถนนรามคำแหง ใกล้สนามกีฬาหัวหมาก โรงพยาบาลรามคำแหงเป็นโรงพยาบาลอันดับต้นที่ได้รับความไว้วางใจด้วยคุณภาพ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
บุคลากรทางการแพทย์ ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ความสามารถ และประสิทธิภาพของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ตลอดทั้งมีคลินิกพิเศษเฉพาะทาง
ที่ได้รับการสร้างสรรค์และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยคัดสรรบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สำหรับให้บริการที่เปี่ยมด้วยสำนึก แห่งความรับผิดชอบ
สามารถตอบสนองความต้องการด้านการรักษาพยาบาล ของผู้เข้ารับบริการได้อย่างไร้ขีดจำกัด
Tel. 0-2743-9999 , 0-2374-0200-16Fax : 0 2374 0804 


โรงพยาบาลเวชธานี  ถนนลาดพร้าว 111 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โรงพยาบาลเวชธานี มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการฯ เพื่อเสนอบริการทางการ
แพทย์ที่ดีเยี่ยมครบวงจรภายใต้การดูแลของแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา มีพยาบาล และพนักงานที่มีความชำนาญ และได้รับการฝึกฝน พัฒนาทักษะด้านการ พยาบาลอย่างสม่ำเสมอ พร้อมที่จะให้บริการรักษาพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือ ทางการแพทย์ ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงที่ทันสมัยที่สุดของ SIEMENS, KODAK และอื่น ๆรวมถึง การให้บริการ ข้อมูลความรู้ด้านการแพทย์ ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการป้องกันโรค การส่งเสริมให้ประชาชน ทั่วไปมีการดูแลและ ฟื้นฟูสุขภาพอย่างถูกวิธีตลอดจนเป็น ศูนย์กลางในการประชุมสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ทางวิชาการ และ เทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อกระจายความรู้ และ ความเจริญให้ทัดเทียมกับ ต่างประเทศ

ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์   Call Center 24 hours
โทร. 0-2734-0000   โทรสาร. 0-2734-0008
 
 
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับการสถาปนาเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมาตั้งแต่ พ.ศ.2514  ณ บริเวณที่ดินทั้งหมดประมาณ 300 ไร่เศษ
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2514 กำหนดให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยแบบตลาดวิชา มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการวิจัย ส่งเสริมวิชาการชั้นสูง และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) มุ่งผลิตบัณฑิตในอุดมคติไทยที่มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีกระบวนวิชาที่เปิดสอน ในระดับปริญญาตรี, ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
โทรศัพท์ : 02-3108000, โทรสาร 02-3108022 Website : www.ru.ac.th

 


 
      ddaysweet Ladprao115
Tel :
02 375 0956 , 083-074 5059
  klom_n@hotmail.com
66 soi Ladprao115, Ladprao Rd., klongion,Bongkopl,Bongkok  10240

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.